Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011

Αποτελεσματικότητα: εξέγερσις με Eurogendfor ή συνάθροισις με αίτημα πολιτειότητας;

Γράφει ο Νικόλαος Γεωργαντζάς*
Είναι αναγκαία η τακτική της βίαιης εξέγερσης, μέσα στην όλη στρατηγική ανατροπής του νυν σαθρού πολιτικού συστήματος της δυναστικής κομματοκρατίας και της αντικατάστασής του με ένα άλλο πολιτικό σύστημα; Ποιά τακτική θα έχει περισσότερη αποτελεσματικότητα, εκείνη της λαϊκής εξέγερσης με βία ή η ειρηνική λαϊκή συνάθροισις με αίτημα ʽπολιτειότηταςʼ, δηλαδή αίτημα ανάκτησης της ιδιότητας του πολίτη, από Ελληνίδες και Έλληνες που επιθυμούν να ξαναγίνουμε πραγματικοί πολίτες;
Ποιές είναι οι επιλογές τακτικών γιά την ανατροπή και αντικατάσταση του νυν σαθρού πολιτικού συστήματος της δυναστικής κομματοκρατίας;
Τακτική επιλογή #1. Συνένωση όλων μα όλων των πολιτικών κινημάτων και πατριωτικών μετώπων, όχι κομμάτων, σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, με προκήρυξη εκλογών γιά την ανάδειξη προσωρινής λαϊκής κυβέρνησης κατά την διάρκεια της αναγκαίας συντακτικής εθνοσυνέλευσης.
Τακτική επιλογή #2. Σύμπραξη, χωρίς συνένωση, όλων μα όλων των πολιτικών κινημάτων και πατριωτικών μετώπων, όχι κομμάτων, σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, με προκήρυξη εκλογών γιά την ανάδειξη προσωρινής λαϊκής κυβέρνησης κατά την διάρκεια της αναγκαίας συντακτικής εθνοσυνέλευσης.
Εφʼ όσον και η συνένωση (τακτική επιλογή #1) και η σύμπραξη (τακτική επιλογή #2) δεν είναι αρεστές τακτικές, τότε ας γίνει απλά:
Τακτική επιλογή #3. Μία ειρηνική λαϊκή συνάθροισις όλων μα όλων των πολιτικών κινημάτων και πατριωτικών μετώπων, όχι κομμάτων, με αίτημα ʽπολιτειότηταςʼ, δηλαδή αίτημα ανάκτησης της ιδιότητας του πολίτη, από Ελληνίδες και Έλληνες που επιθυμούν να ξαναγίνουμε πραγματικοί πολίτες.**
Αν και θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, με προκήρυξη εκλογών γιά την ανάδειξη προσωρινής λαϊκής κυβέρνησης κατά την διάρκεια της αναγκαίας συντακτικής εθνοσυνέλευσης, η επιλογή και η εκτέλεση τηςτακτικής επιλογής #3 απαιτούν όλα τα ετερόκλητα ελληνικά κινήματα και πατριωτικά μέτωπα, χωρίς κόμματα, να συναχθούν σε μία ειρηνική λαϊκή συνάθροιση σε έναν κατάλληλο, μεγάλο, δημόσιο χώρο, π.χ., στο Ολυμπιακό Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου θα καταθέσουν όλα τα κοινώς αποδεκτά από τον ελληνικό λαό πολιτικά τους αιτήματα, διατυπωμένα με ʽνομοθετικήʼ σαφήνεια.
http://tonoikaipnevmata.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου