Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012

Serafim J. Galatas corner: Έτσι διασώζονται οι χρεοκοπημένες οικονομίες: Διεγ...

Serafim J. Galatas corner: Έτσι διασώζονται οι χρεοκοπημένες οικονομίες: Διεγ...: Οι τράπεζες της Ισλανδίας διέγραψαν δάνεια των νοικοκυριών που αντιστοιχούν στο 13% του ΑΕΠ της χώρας, μειώνοντας το βάρος χρέους για περισ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου