Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

Serafim J. Galatas corner: Οι συνέπειες της ολικής χρεοκοπίας: Ζητήθηκαν οι π...

Serafim J. Galatas corner: Οι συνέπειες της ολικής χρεοκοπίας: Ζητήθηκαν οι π...: Άμεσος κίνδυνος έναρξης κατάσχεσης κρατικών περιουσιακών στοιχείων ανακύπτει πλέον από εκατοντάδες περιπτώσεις θεσμικών επενδυτών ή φυσικών...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου