Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

Κυκλοφορεῖ τό φύλλον τῆς 20.1.12 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
Διὰ πέντε ἐθνικοὺς καὶ θρησκευτικοὺς λόγους δὲν πρέπει νὰ ἀνεγερθῆ τὸ τέμενος. Ἐπισημαίνει ὁ Σεβ. Πειραιῶς μὲ προσφυγήν του εἰς τὸ Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας.
Δὲν εἶναι… «Ἐρυθρὸς Σταυρός».
Διεσπασμένη ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας εἰς τό θέμα τοῦ Ἡγουμένου π. Ἐφραίμ.
Ἡ ΔΙΣ διά τήν προφυλάκισιν τοῦ Ἡγουμένου π. Ἐφραίμ καί τάς κοινωνικάς δράσεις – ἀλληλεγγύης τῆς Ἐκκλησίας.
Ὁ Ἡγούμενος Ἐφραίμ εἶναι μόνον ἡ ἀρχή. Τοῦ κ. Νίκου Χειλαδάκη.
Ὁ Σεβ. Σταγῶν: «Ἐγκληματικόν τό μέτρον ἀπαγορεύσεως διορισμῶν ἱερέων.
Ἀνθενωτικοὶ μαζὶ μὲ τὸν Ἅγ. Μᾶρκον τὸν Εὐγενικόν. Τοῦ Σεβ. Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίου.
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε κ. Σεραφείμ περιγράφει τάς εὐθύνας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας κατά τό 2012.
Ἀνάγκη παρρησίας. Τοῦ κ. Νικολάου ᾿Ιω. Σωτηροπούλου.
Ἐκοιμήθη ὁ Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Στ. Παπαδόπουλος.
 Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου