Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

Serafim J. Galatas corner: ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙ...

Serafim J. Galatas corner: ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙ...: Πολλοί είναι που αποδίδουν τις καταστρεπτικές εξελίξεις στη χώρα μας σε κρίση Αξιών και έλλειψη Οραμάτων. Προβάλλουν ωσαύτως τη γενιά του Π...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου