Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

Κυκλοφορεῖ τό φύλλον τῆς 30.03.12 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
◇ Ἰμάμηδες καί Ραββίνοι εἰς τά σχολεῖα διά τήν διδασκαλίαν τοῦ Ἰσλάμ καί τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ. Τὰ ὄργανα τῆς Νέας Ἐποχῆς εἰς τὸ ὑπουργεῖον Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων σαρώνουν τὰ πάντα.
◇ «Αἱρετικός ὁ Ἀθηναγόρας!». Ἐβροντοφώνησεν ὁ μακαριστός π. Μᾶρκος Μανώλης πρίν 42 χρόνια.
◇ Σκληραὶ δηλώσεις ἐναντίον τῶν πολιτικῶν ἐξουσιαστῶν ὑπὸ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, μετὰ τὴν «ἧτταν» εἰς τὰ φωτοβολταϊκά.
◇ Ἀπὸ τῆς φάτνης τῆς Βηθλεέμ ἕως τοῦ Γολγοθᾶ (καὶ τῶν πυλῶν τοῦ Ἅδου). Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Μανώλη.
◇ Βαθυτάτη φιλία ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης μέ τόν κ. Γ. Παπανδρέου καί τήν μητέρα του Μαργαριτα, ὡς προκύπτει ἀπό ἀποκαλυπτικόν διάλογον τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου μέ τόν πρώην Πρωθυπουργόν.
◇ Ἀπηγορεύθη εἰς τὴν Ρωσίαν ἡ κυκλοφορία τῶν αἱρετικῶν καὶ ἐξτρεμιστικῶν βιβλίων τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Σαϊεντολογίας.
◇ Ὁ Τεκτονισμός εἰς τήν «καθ᾽ ἡμᾶς Ἀνατολήν».Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ, Ὁμο¬τίμου Καθ. Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
◇ Ἡ κ. Ρεπούση, οἱ γενοκτονίες καὶ τὰ τουρκικὰ σήριαλ. Τοῦ κ. Νίκου Χειλαδάκη.
◇ Νέαι ἀποκαλύψεις ἐναντίον τῶν σιωνιστικῶν σχεδίων, ποὺ μεθοδεύουν τὴν «Ἀνεξαρτησίαν τῆς Κρήτης».
◇ Πῶς ὁ Ἱερὸς Κλῆρος ἐκράτησεν ὄρθιον τὸ Ἔθνος καὶ ζωντανὰς τὰς παραδόσεις εἰς τοὺς αἰῶνας τῆς Τουρκοκρατίας.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

http://www.impantokratoros.gr/orthodoxostypos-2932012.el.aspx

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου