Κυριακή, 15 Απριλίου 2012

Οικουμενισμός και πιστοποιητικά απο-βάπτισης.


Τη διάθεση προς πώληση πιστοποιητικών απο-βάπτισης, που στοχεύουν στην αποκήρυξη του χριστιανισμού, εγκαινίασε στη Βρετανία ομάδα πίεσης που εκπροσωπεί αθεϊστικές προσεγγίσεις. Παρόμοια όμως κίνηση υπάρχει και στην Ιταλία.
Τα πιστοποιητικά απο-βάπτισης στη Βρετανία, τα οποία χορηγούνται μέσω παραγγελίας στο διαδίκτυο, έναντι τριών στερλινών, αναγράφουν τα εξής:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟΒΑΠΤΙΣΗΣ
Μετά από πολλή σκέψη, εγώ, ο/η
………………………………………………………
που υποβλήθηκα στην τελετή του χριστιανικού βαπτίσματος σε νηπιακή ηλικία (προτού φτάσω σε ηλικία συγκατάθεσης), ανακαλώ δημόσια με το παρόν έγγραφο κάθε επίπτωση εκείνης της τελετής και αποκηρύσσω την Εκκλησία που την τέλεσε. Στο όνομα της ανθρώπινης λογικής, απορρίπτω όλα τα Σύμβολα Πίστεως και κάθε άλλη παρόμοια δεισιδαιμονία και ειδικότερα, την ψευδή πίστη ότι οποιοδήποτε βρέφος οφείλει να καθαρθεί μέσω του βαπτίσματος από το υποτιθέμενο ΠΡΟΠΑΤΟΡΙΚΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ και την πονηρή δύναμη υποτιθέμενων δαιμόνων. Επιθυμώ να εξαιρεθώ εφεξής από ενισχυμένες αξιώσεις περί αριθμών εκκλησιαστικών μελών οι οποίες βασίζονται σε στατιστικά στοιχεία βαπτίσεων του παρελθόντος, με σκοπό, παραδείγματος χάριν, αυτόν της εξασφάλισης νομοθετικών προνομίων.

Ο/Η υπογραφόμενος/η

Ονοματεπώνυμο μάρτυρα
(θέση σφραγίδας Εθνικής Κοσμικής Κοινωνίας) Ημερομηνία
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *Η δήλωση βλέπουμε έχει διπλή κατεύθυνση.
- Η πρώτη είναι προς την Εκκλησία και η δεύτερη προς την Πολιτεία.
- Ακόμη στη δήλωση αποβάπτισης γίνεται αποκήρυξη της «Εκκλησίας», του Συμβόλου της Πίστεως και της πίστης στο προπατορικό αμάρτημα.
- Πρόκειται ουσιαστικά για μία ομολογία απιστίας.
Τι αποκηρύσσουν όμως οι Βρετανοί; Η πίστη που αποκήρυξαν δεν ήταν η αληθινή πίστη στον τριαδικό Θεό, αλλά κάποιο υποκατάστατο. Αυτά ας τα δούνε οι δικοί μας οικουμενιστές που αναγνωρίζουν την ύπαρξη πολλών Εκκλησιών.
Δείτε και:
Πιστοποιητικά απο-βάπτισης αγοράζουν οι Βρετανοί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου