Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012

Ο Εφραίμ τα Χριστούγεννα, ο Άκης το Πάσχα

%3Cdiv+dir%3D%22ltr%22+style%3D%22text-align%3A+left%3B%22+trbidi%3D%22on%22%3E%0D%0A%3Cdiv+dir%3D%22ltr%22+style%3D%22text-align%3A+left%3B%22+trbidi%3D%22on%2r%3E%0D%0A%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22separator%22+style%3D%22clear%3A+both%3B+text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-k2x8KPbyc_8%2FT4ZqWoQpk-I%2FAAAAAAAAEQY%2FZfhrVDi91wE%2Fs1600%2Fg3.gif%22+imageanchor%3D%221%22+style%3D%22margin-left%3A+1em%3B+margin-right%3A+1em%3B%22%3E%3Cimg+border%3D%220%22+closure_uid_ybe817%3D%222%22+src%3D%22http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-k2x8KPbyc_8%2FT4ZqWoQpk-I%2FAAAAAAAAEQY%2FZfhrVDi91wE%2Fs1600%2Fg3.gif%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22+style%3D%22margin%3A+0cm+0cm+10pt%3B%22%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22line-height%3A+115%25%3B%22%3E%3Cspan+style%3D%22font-family%3A+Calibri%3B%22%3E%3Cstrong%3E%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AD%CF%82+%CF%84%CF%89%CE%BD+%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CF%89%CE%BD+%CE%AD%CF%80%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%B1%CE%BD+%CF%84%CE%BF%CE%BD+%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF+%CE%95%CF%86%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%BC%2C+%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AD%CF%82+%CE%A0%CE%AC%CF%83%CF%87%CE%B1+%CF%80%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD+%CF%84%CE%BF%CE%BD+%CE%86%CE%BA%CE%B7+%CE%A4%CF%83%CE%BF%CF%87%CE%B1%CF%84%CE%B6%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%E2%80%A6%3Cspan+style%3D%22mso-spacerun%3A+yes%3B%22%3E%26nbsp%3B+%3C%2Fspan%3E%CE%A4%CF%8C%CF%84%CE%B5%2C+%CF%84%CE%B1+%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B1%2C+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82+%CE%AC%CF%86%CE%B7%CF%83%CE%B1%CE%BD+%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%82+%CE%BF%CE%B9+%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82+%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%82%2C%3Cspan+style%3D%22mso-spacerun%3A+yes%3B%22%3E%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%3C%2Fspan%3E%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC+%CE%BC%CE%B5%3Cspan+style%3D%22mso-spacerun%3A+yes%3B%22%3E%26nbsp%3B+%3C%2Fspan%3E%CF%84%CE%B7%CE%BD%26nbsp%3B+%CF%83%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7%3Cspan+style%3D%22mso-spacerun%3A+yes%3B%22%3E%26nbsp%3B+%3C%2Fspan%3E%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%82%3Cspan+style%3D%22mso-spacerun%3A+yes%3B%22%3E%26nbsp%3B+%3C%2Fspan%3E%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%9F%CF%81%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%AF%CE%B1%CF%82%3Cspan+style%3D%22mso-spacerun%3A+yes%3B%22%3E%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%3C%2Fspan%3E%CF%83%CE%B5+%CE%BC%CE%B9%CE%B1%3Cspan+style%3D%22mso-spacerun%3A+yes%3B%22%3E%26nbsp%3B+%3C%2Fspan%3E%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%B7%E2%80%A6.+%CE%A4%CF%8E%CF%81%CE%B1+%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%82+%CE%B4%CE%B5%CE%BD+%CE%B8%CE%B1+%CF%85%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BE%CE%BF%CF%85%CE%BD+%CE%B1%CF%80%CF%8C+%CE%BA%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%AC+%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7%2C+%CE%AE+%CE%B1%CE%BD+%CE%B8%CE%B1+%CF%85%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BE%CE%BF%CF%85%CE%BD+%2C+%3Cspan+style%3D%22mso-spacerun%3A+yes%3B%22%3E%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%CE%B8%CE%B1+%CE%AD%CF%87%CE%BF%CF%85%CE%BD+%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%B2%CF%8E%CF%82+%CF%84%CE%BF%CE%BD+%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%BF+%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%87%CE%BF+%3A+%CE%93%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AF+%CE%B7+%3Cspan+style%3D%22mso-spacerun%3A+yes%3B%22%3E%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%CE%A4%CF%81%CF%8C%CF%8A%CE%BA%CE%B1+%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9+%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B7+%CE%B1%CF%80%CF%8C+%CE%BA%CE%AC%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B5%CF%82+%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%BD%CE%B1+%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9+%CF%84%CE%B9%CF%82+%CE%BC%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82+%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CF%82+%CF%80%CE%BF%CF%85+%3Cspan+style%3D%22mso-spacerun%3A+yes%3B%22%3E%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9+%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9.+%CE%93%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AF+%CE%B7%3Cspan+style%3D%22mso-spacerun%3A+yes%3B%22%3E%26nbsp%3B+%3C%2Fspan%3E%CE%A4%CF%81%CF%8C%CF%8A%CE%BA%CE%B1%3Cspan+style%3D%22mso-spacerun%3A+yes%3B%22%3E%26nbsp%3B+%3C%2Fspan%3E%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF+%CE%BD%CE%B1+%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CE%AF+%CF%89%CF%82+%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1+%3Cspan+style%3D%22mso-spacerun%3A+yes%3B%22%3E%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%BF+%CF%83%CF%84%CE%BF+%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C+%CF%80%CE%BF%CF%85%3Cspan+style%3D%22mso-spacerun%3A+yes%3B%22%3E%26nbsp%3B+%3C%2Fspan%3E%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B5%CE%B9+%3Cspan+style%3D%22mso-spacerun%3A+yes%3B%22%3E%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE+%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7+%3A+%CE%9C%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B1+%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%84%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82%3Cspan+style%3D%22mso-spacerun%3A+yes%3B%22%3E%26nbsp%3B+%3C%2Fspan%3E%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%AE+%CF%84%CE%B7+%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%AF%CE%B1%2C%26nbsp%3B%3Cspan+style%3D%22mso-spacerun%3A+yes%3B%22%3E+%3C%2Fspan%3E%CE%B8%CE%B1+%CE%AE%CF%84%CE%B1%CE%BD+%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%AE%2C+%CE%B1%CE%BD+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B5%CF%80%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B5%CF%80%CE%B5+%CE%B7+%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE%2C+%26nbsp%3B%3Cspan+style%3D%22mso-spacerun%3A+yes%3B%22%3E%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%CE%BD%CE%B1+%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9+%CE%BC%CE%AD%CF%87%CF%81%CE%B9+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF+%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%87%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%86%CE%BA%CE%B7%2C+%CF%83%CF%84%CE%B7+%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1+%CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82%2C+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D+%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85+%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82%E2%80%A6+%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cstrong%3E%3C%2Fstrong%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22+style%3D%22margin%3A+0cm+0cm+10pt%3B%22%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22line-height%3A+115%25%3B%22%3E%3Cspan+style%3D%22font-family%3A+Calibri%3B%22%3E%3Cstrong%3E%CE%9A%CE%B1%CE%B9+%CF%84%CF%8E%CF%81%CE%B1+%CF%84%CE%B9+%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9+%3B+%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%AC%CE%BC%CF%80%CF%84%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82+%CF%84%CE%BF+%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82%2C+%CF%80%CE%BF%CF%85+%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AC+%CE%B7+%CE%B5%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%87%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7+%CE%BC%CE%B5+%CF%84%CE%B1+%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82+%CF%87%CF%81%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%8D%CF%82+%CE%B3%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%86%CE%BA%CE%B7+%CE%B5%CE%BD+%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%AF%CE%BF%CE%B9%CF%82+-%3Cspan+style%3D%22mso-spacerun%3A+yes%3B%22%3E%26nbsp%3B+%3C%2Fspan%3E%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1+%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%AE+%CF%80%CE%BF%CF%85+%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9+%CE%B7+%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D+%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%8D+%CF%83%CF%84%CE%BF+%CE%BA%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CF%89%CE%BD+%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85-%3Cspan+style%3D%22mso-spacerun%3A+yes%3B%22%3E%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%3C%2Fspan%3E%CE%BD%CE%B1+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82+%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5+%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%89%CF%82+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CF%89%CF%82+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CF%83%CE%B5+%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82+%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82+%3A+%CE%94%CE%95+%CE%9C%CE%91%CE%A3%CE%91%CE%9C%CE%95+%21+%CE%9D%CE%B1+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82+%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5+%CE%BD%CE%B1+%CF%88%CE%AC%CE%BE%CE%BF%CF%85%CE%BD+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%3Cspan+style%3D%22mso-spacerun%3A+yes%3B%22%3E%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%CE%B2%CE%BB%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CF%82+%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%8D%2C+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1%3Cspan+style%3D%22mso-spacerun%3A+yes%3B%22%3E%26nbsp%3B+%3C%2Fspan%3E%3Cspan+style%3D%22mso-spacerun%3A+yes%3B%22%3E%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%CF%83%CE%B5+%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C+%CF%84%CE%BF+%CE%B1%CF%80%CE%AF%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%BF+%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CF%86%CE%BF%CF%8D%CE%B6%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CF%89%CE%BD%3Cspan+style%3D%22mso-spacerun%3A+yes%3B%22%3E%26nbsp%3B+%3C%2Fspan%3E%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CF%8E%CE%BD+%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC+%CE%BA%CE%B1%CE%B9%3Cspan+style%3D%22mso-spacerun%3A+yes%3B%22%3E%26nbsp%3B+%3C%2Fspan%3E%CF%84%CF%89%CE%BD+%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD%2C+%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BD%26nbsp%3B+%CE%BA%CE%B9+%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%AF+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82+%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%AC%CE%BE%CE%BF%CF%85%CE%BD+%3Cspan+style%3D%22mso-spacerun%3A+yes%3B%22%3E%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CF%8D%CF%87%CE%B7+%CE%BC%CE%B5+%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B7+%CF%80%CE%BF%CF%85+%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%AC%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B5+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%BF%CE%BD+%3Cspan+style%3D%22mso-spacerun%3A+yes%3B%22%3E%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%CE%86%CE%BA%CE%B7+%3A+%CE%94%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%AE+%CF%84%CE%BF+%CE%BE%CE%B5%CF%83%CE%BA%CE%AD%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B1.%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cstrong%3E%3C%2Fstrong%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22+style%3D%22margin%3A+0cm+0cm+10pt%3B%22%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22line-height%3A+115%25%3B%22%3E%3Cspan+style%3D%22font-family%3A+Calibri%3B%22%3E%3Cstrong%3E%3Cspan+style%3D%22color%3A+blue%3B%22%3E%CE%9A%CE%B1%CE%B9+%CE%BC%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%AF%CE%B1+%CE%BB%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1+%3A+%CE%9F%CE%B9+%CE%95%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9+%CF%80%CE%BF%CF%85+%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BD+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7+%CE%B4%CE%B5%CE%BD+%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BD%2C+%CE%B1%CF%80%CF%8C+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82+%CE%9D%CE%B1%CE%B6%CE%AF%2C+%CF%8C%CF%84%CE%B9+%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CF%84%CE%AC%CE%B4%CE%B5+%CF%8E%CF%81%CE%B1+%CF%83%CF%84%CE%B7+%CF%84%CE%AC%CE%B4%CE%B5+%CE%B1%CE%AF%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1+%CE%B8%CE%B1+%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CE%B9+%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B1+%CE%B7+%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%AE+%CF%83%CE%B1%CF%82%E2%80%A6%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AE%CE%B8%CF%89%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82+%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BD+%CF%8C%CF%84%CE%B9+%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B5+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%BC%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF%2C+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82+%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82+%CE%BA%CE%BB%CF%80.%3Cspan+style%3D%22mso-spacerun%3A+yes%3B%22%3E%26nbsp%3B%26nbsp%3B+%3C%2Fspan%3E%CE%9A%CE%AC%CF%84%CE%B9+%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B1+%C2%AB%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%AC%C2%BB+%CE%AE+%CE%BC@%CE%BB@%CE%BA%CE%AF%CE%B5%CF%82+%2C+%CE%BB%CE%AD%CE%B5%CE%B9+%CE%B7+%CF%87%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%B1+%CE%B5%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1+%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B1+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85%E2%80%A6.%3C%2Fspan%3E%26nbsp%3B%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22MsoNormal%22+style%3D%22margin%3A+0cm+0cm+10pt%3B%22%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22line-height%3A+115%25%3B%22%3E%3Cspan+style%3D%22font-family%3A+Calibri%3B%22%3E%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Foikonikipragmatikotita.blogspot.com%2F2012%2F04%2Fblog-post_12.html%22%3Ehttp%3A%2F%2Foikonikipragmatikotita.blogspot.com%2F2012%2F04%2Fblog-post_12.html%3C%2Fa%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3C%2Fdiv%3E%0D%0A

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου