Σάββατο, 9 Ιουλίου 2011

Ἕτοιμο καί τό τζαμί χωρίς νά ἀντιληφθοῦμε τίποτα

Πῶς μπορεῖ νά χαρακτηρίση κάποιος αὐτή τήν κίνησι τῆς κυβερνήσεως; Ὑπογείως νομοθετοῦν γιά νά μήν ἀντιληφθῆ ὁ Ἑλληνικός λαός ἄλλη μία ἐπαίσχυντη πράξι; Λεφτά δέν ὑπάρχουν ἀλλά μᾶς περισσεύουν γιά τζαμιά. Γιατί πέρασαν τόν νόμο γιά τό τέμενος στό Βοτανικό στά μουλωχτά; Ναί. Τό εἴχαμε ξαναγράψει πρίν  ἀπό μερικές ἡμέρες σέ τοῦτο ἐδῶ τό ἰστολόγιο ὅτι κάτι ἔχουν ἑτοιμάσει καί γιά τοῦ λόγου τό ἀληθές σᾶς παραθέτουμε καί τό ντοκουμέντο. Τήν εἴδησι τήν διάβασα στήν ἐφημερίδα “ στόχος” καί ψάχνοντας στήν ἰστοσελίδα τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου βρῆκα καί τό ἀντίστοιχο ΦΕΚ. Εἶναι τό ΦΕΚ ὑπ΄ ἀριθμόν 83 τῆς 6ης Μαΐου τοῦ 2011: Ὅπως βλέπετε γράφει μεταξύ ἄλλων καί τά ἑξῆς: «……….στόν κοινόχρηστο χῶρο τῆς περιοχῆς Βοτανικοῦ τοῦ ἐγκεκριμένου σχεδίου Δήμου Ἀθηναίων ……. καθορίζεται χῶρος συναθροίσεως………γιά τήν προσωρινή στέγαση ΙΣΛΑΜΙΚΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ πρός τέλεσιν θρησκευτικῶν καθηκόντων»!!!
Οὔτε ἀπό τό δημοτικό συμβούλιο δέν πέρασε…..
Οἱ Φίλοι

http://filonohpontou.wordpress.com/2011/07/08/114%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CE%B9%CF%89%CF%80%E1%BF%86%CF%82/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου