Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2012

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ: Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς: "Διόρθωση καί σωτηρία τ...

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ: Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς: "Διόρθωση καί σωτηρία τ...: 1. Πρωτύτερα ἐπήραμε ἀφορμὴ ἀπὸ τὶς διηγήσεις τοῦ εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ περὶ τῆς ἰάσεως τῶν λεπρῶν καὶ τυφλῶν κατὰ τὸ σῶμα γιὰ τὴν πνευματικὴ ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου