Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2012

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ: Ευαγγελική περικοπή της Κυριακής του Ζακχαίου (Κυρ...

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ: Ευαγγελική περικοπή της Κυριακής του Ζακχαίου (Κυρ...: ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ' ΛΟΥΚΑ (Λουκά κεφ. ιθ' στίχοι 1-10). Κείμενο Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, διήρχετο ὁ Ἰησοῦς τὴν Ἰεριχώ· 2 καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου