Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2012

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ: Ἰωήλ Γιαννακόπουλος (Ἀρχιμ.): "Ο Ζακχαίος" (Κυριακ...

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ: Ἰωήλ Γιαννακόπουλος (Ἀρχιμ.): "Ο Ζακχαίος" (Κυριακ...: Ὁ Κύριος βαδίζων πρός τήν Ἱερουσαλήμ, ὅπως εἴδομεν προηγουμένως, ἔφθασεν εἰς Ἱεριχώ. «Εἰσελθών διήρχετο τήν Ἱεριχώ καί ἰδού ἀνήρ ὀνόματι καλ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου